ideální okna
 

O projektu (idealniokna.cz)

Okna a dveře - jedna ze součástí domu, zcela specifická, s řadou funkcí a nároků často naprosto protichůdných. Část domu, kterou pořizujete / obměňujete zpravidla jednou za život. Jak zvolíte, tak to budete povětšinu Vašeho života mít…

Na území České republiky působí více jak 500 výrobců oken a dveří z plastu, dřeva a hliníku. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti prodejci zmíněných výrobců ani dovozci a prodejci oken a dveří ze zahraničí. Celkový počet těch, kteří Vám nabízí na našem trhu okna a dveře tak bude vysoko nad 1000 firem, firmiček a "jednomužných" subjektů…

Bylo by iluzorní si myslet (či jen doufat), že se všichni vyznají v zákonné legislativě, okenní technice, stavebním detailu, výpočtových metodách, zkušebnictví, ochraně životního prostředí, nakládání s odpady, zákonech o chemických látkách, recyklaci…

A přesto jsou všechny tyto znalosti podstatné pro to, aby Vám byli schopni (pakliže k tomu mají dobrou vůli) doporučit optimální okna a dveře pro Vaše potřeby.

Proto také vznikly tyto webové stránky - jako první pomoc a vodítko při Vašem rozhodování. Bez inzerce, bez vnucování toho kterého výrobku, bez "upravování" faktů ve prospěch toho kterého výrobce. Jednoduchý, vyčerpávající návod, předkládající fakta, na základě kterých se můžete rozhodovat.

Copyright © 2012 profine GmbH. All rights reserved.