ideální okna
 

Vyberte správně výrobce oken

Celkový počet firem a firmiček, které na českém trhu nabízejí prodej a montáž plastových oken, přesahuje 1 tisíc.

Pomůžeme vám vybrat seriózního výrobce plastových oken. Správná volba vám ušetří čas, nervy a peníze.

Odlišujte výrobce oken a firmu, která je instaluje. Ten, kdo okna zabudoval, je právně odpovědný za správnou montáž. Za okna i montáž nese záruku. Záruku tedy nutně nemusí nést výrobce. Jméno výrobce je ale vhodné znát, pokud se na okně vyskytuje závada.

Délku záruky nepřeceňujte

Obvyklá záruka činí 5 let. Případné závady oken a dveří se ale projeví už do 2 let od instalace. Záruky delší 5 let jsou prázdným reklamním lákadlem. Záruky až 40 let jsou doslova výsměchem spotřebiteli.

Mnohdy důležitější je možnost servisu oken. I významné firmy v oboru totiž zkrachovaly a jejich záruky jsou nevymahatelné. Smůlu mají často i lidé, kteří si okna pořídili od zahraničních výrobců, jejichž komponenty nejsou v ČR dostupné.

Autorizovaní výrobci – jistota volby

Nepodceňujte výběr výrobce oken. Špatná investice znamená vyšší náklady v budoucnu. Podívejte se do našeho katalogu výrobců oken a najděte si výrobce z vašeho regionu!

 • Seriózní výrobci oken.
 • Kvalitní servis oken.
 • Odborné a prověřené služby.

Co byste měli vědět o montáži oken?

Způsob provedení montáže zásadně ovlivní konečnou podobu oken a dveří ve stavbě.

Závazná norma "ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov" a norma "ČSN 74 6607 Okna a dveře – použití ve stavebnictví" striktně předepisují, jakým způsobem mají být okna namontována a jak má vypadat správně provedená připojovací spára (tj. spára mezi oknem a ostěním/parapetem).

Jak zabránit znehodnocení díla nesprávnou montáží? Dodržovat se musí následující pravidla:

 • Okna a dveře jsou ukotvena po celém svém obvodu dle následujícího schématu:
  schema
  Legenda  Umístění kotvy
  A -  Rozteč kotev: hliníkové okno max. 800 mm, dřevěné okno max. 800 mm,
  plastové okno max. 700 mm
  E -  Vzdálenost kotev od rohu obvodu rámu, vodorovných a svislých prvků rámu
  max. v rozmezí 100 mm až 150 mm


 • Pod okny jsou umístěny nosné podložky, které nebrání utěsnění připojovací spáry. Tyto podložky tam zůstávají po celou dobu existence okna!
 • Připojovací spára je po celém obvodě vyplněna tepelnou izolací (např. PUR pěna).
 • Připojovací spára je z interiéru po celém obvodě parotěsně uzavřena (fólie, tmelový uzávěr).
 • Připojovací spára je z exteriéru chráněna proti zatékání, zároveň ale umožňuje difúzi vodní páry (je paropropustná) – např. kompripásky, APU-lišty apod.
 • Oblast pod parapetním plechem je důsledně tepelně izolována.
Copyright © 2012 profine GmbH. All rights reserved.