ideální okna
 

izolační vlastnosti oken

Pohlídejte si při výběru oken izolační vlastnosti. Podle nich snadno poznáte vhodná plastová okna a jejich kvalitu.

Dobré izolační vlastnosti vám v první řadě zaručí, že nebudete topit „pánu bohu do oken“. Teplo nebude pronikat zbytečně ven, zůstane v místnosti a vy ušetříte na poplatcích.

Správnou volbou oken zamezíte srážení vody na skle (rosení). Některá okna také propouští více slunečního světla nebo jsou bezpečnější a odolnější vůči hluku, zatékání, větru a dešti.

7 izolačních vlastností oken

Jak poznat okno, které vás neošidí? Věnujte pozornost těmto kritériím:

Prostup tepla celým oknem

Hodnota prostupu tepla celým oknem Uw [W/m2K] udává, kolik tepelné energie uniká oknem velikosti 1m2 při teplotním rozdílu 1K (odpovídá 1°C). Čím nižší je tato hodnota, tím více okno tepelně izoluje. Tento parametr je jediný porovnatelný a nabízí technické srovnání oken v oblasti tepelné izolace.
Současný standard je Uw ≤ 1,2 [W/m2K]

Prostup tepla rámy okna

Hodnota prostupu tepla rámy okna Uf [W/m2K] udává, kolik tepelné energie uniká rámy (rám a křídlo) oken při ploše rámů 1m2 při teplotním rozdílu 1K (odpovídá 1°C). Samostatně tato hodnota nemá vypovídající schopnost o vlastnostech celého okna (není v ní zohledněn vliv zasklení a distančního rámečku ve skle).

Čím nižší je však tato hodnota, tím vyšší je odolnost proti kondenzaci vodní páry (rosení) na povrchu těchto profilů. Tento parametr vypovídá o dosahovaných teplotách na povrchu rámů. Současný standard je Uf =1,0 [W/m2K].

Význam tohoto parametru je dán především možností v budoucnu vyměnit jednotku zasklení za výkonnější – aniž byste museli měnit celé okno i s rámy.

Během posledních 10 let se zvýšila výkonnost tepelné izolace izolačních skel 6x! Únik tepla zasklením tak klesl o 83 %. Z tohoto důvodu doporučujeme orientovat se na systémy s větší stavební hloubkou (více jak 80mm), aby bylo možno vložit výkonná izolační trojskla.

Teploty na povrchu okna

Teploty na povrchu okna slouží k posouzení, zda za normových podmínek dojde ke srážení (kondenzaci) vodní páry na povrchu okna, či nikoli.

Stanovení teploty se provádí buď výpočtem 2rozměrného teplotního pole, nebo měřením ve zkušebně. Bezpečnější výsledky poskytuje jednoznačně výpočet. Tyto výpočty jsou prováděny pouze odborníky na tepelnou techniku. Kondenzace na povrchu okna je normou "ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov" za stanovených podmínek zakázána. Těmto podmínkám vyhoví pouze systémy oken se středovým těsněním a kvalitním plastovým distančním rámečkem vizolačním dvoj- či trojskle.

Parametry distančního rámečku mezi skly

Hodnota ψ [W/mK] udává množství tepelné energie, která uniká vlivem rámečku na okrajích skla, ke kterému jsou přilepena dvě skla tvořící dvojsklo.

Čím nižší hodnota, tím lepší. Pro již vymizelý hliníkový distanční rámeček činí tato hodnota ψ=0,077[W/mK], pro moderní plastové rámečky pak až ψ=0,034 [W/mK] - tedy více jak 50% rozdíl!

Tento parametr má zásadní dopad na teplotu povrchu skla v oblasti distančního rámečku. Ovlivňuje, zda na skle v oblasti rozhraní sklo-zasklívací lišta bude docházet ke srážení vodní páry. Je to jednoznačně parametr kvality okna.

Izolační mezera mezi skly je vyplněna buď suchým vzduchem, nebo vzácným plynem (nejčastěji se používá argon), který má lepší tepelně-izolační vlastnosti.

Prostup světla / sluneční energie skrze zasklení

Parametr "g" je koeficient propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %. Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla směrem dovnitř, který vzniká vstřebáním slunečních paprsků na prosklené ploše.

Čím větší je hodnota koeficientu g, tím větší je pasivní solární zisk energie, a více světla i proniká do interiéru.

Způsob těsnění funkční spáry (mezi rámem a křídlem)

Existují 2 způsoby utěsnění spáry mezi rámem a křídlem:
1.Systém s dorazovým těsněním.
2.Systém se středovým těsněním.

Systém dorazového těsnění najdete pouze na plastových oknech. Je jednodušší a levnější. Okna z ostatních materiálů (dřevo, hliník) používají výhradně systém středového těsnění.

Středové těsnění je výkonnější při tepelné izolaci a odolnější proti zatékání (viz níže).

Rozdíl v tepelné izolaci plastových rámů (Uf - viz výše) činí při stejné šířce a konstrukci profilů obvykle 0,1[W/m2K] ve prospěch středového těsnění, což odpovídá cca 10 %. Středové těsnění zároveň o 1dB snižuje hluk.

Obecně jsou systémy se středovým těsněním vždy ve všech parametrech výrazně výkonnější, nežli systémy s těsněním dorazovým!

Parametry odolnosti proti zatékání

Jak rozpoznáte schopnost okna odolávat současnému působení větru a deště - odborně řečeno „hnaného deště“?

Tato schopnost je obvykle označována kódy 7A, 8A, 9A a dále písmenem E a číslicí např. E1050. Čím vyšší kód, tím vyšší odolnost.

Kód 9A označuje okna umístěná v nechráněné pozici odolávající dešti a tlaku větru 600Pa. Toto je hodnota, kterou splňují systémy s dorazovým těsněním. Jejich hranice odolnosti končí na úrovni 750Pa (E750).

U nejlepších středových systémů jsou dosahovány hodnoty E1500 - tedy dvojnásobné! Za běžných povětrnostních podmínek jde o nedůležitý parametr - za vichřice kalibru Kyril je to však rozdíl mezi vyplaveným objektem a suchým objektem.

Záleží tedy na míře bezpečnosti, kterou vyžadujete.

Co byste neměli zapomenout

Kvalitu okna poznáte podle jeho izolačních vlastností.

Lepší okna v místnosti udržují teplo a propouští také více slunečního světla. Ušetříte tak na poplatcích za energie. Volbou správných oken se vyhnete dalším nepříjemnostem: hluku, zatékání, nebo rosení na skle.

Pokračovat do sekce Konstrukce a bezpečnost

Copyright © 2012 profine GmbH. All rights reserved.