ideální okna
 

mýty a lži

… aneb co je pro vás nedůležité

Počet komor

V minulosti (před 10-15 lety) byl počet komor hrubým vodítkem pro představu o kvalitě tepelné izolace (tedy velikosti prostupu tepla) rámů oken a dveří. Díky různým velmi účinným konstrukčním či technologickým opatřením při návrhu a výrobě moderních profilů je dnes množství komor profilů naprosto nepodstatné. Např. tříkomorové profily opatřené vnitřní tepelnou izolací (vypěněním), mají výrazně lepší hodnoty tepelné izolace, než např. standardní osmikomorové profily.

Rozhodující pro stanovení kvality tepelné izolace je tedy jen a pouze hodnota prostupu tepla rámy - tedy
Uf [W/m2K]. Čím nižší Uf, tím lepší izolační schopnosti.

Extruzní třída (class A / class B)

třída A - síla vnější stěny profilů 3 mm (s tolerancí -0,2 mm)

třída B - síla vnější stěny profilů 2,7 mm (s tolerancí -0,2 mm)

Opět relikt z minulosti. V dobách dvou a tříkomorových profilových systémů byla síla vnějších stěn profilů důležitou veličinou. Důvodem bylo dosažení dostatečné pevnosti rohových svárů. Profily měly v těch dobách jen málo vnitřních stěn a příček a pevnost rohů tak byla dána převážně množstvím svařeného materiálu vnějších stěn profilů. V dnešní době mnohakomorových systémů velkých stavebních hloubek (70mm a více) je v profilech výrazně více materiálu (stěny a příčky), než bývalo v profilech dvou a tříkomorových. Není tedy důvod tvořit extra silné vnější stěny profilů, neboť pevnost rohů velmi pozitivně ovlivňuje množství vnitřních stěn a příček. Dnešní hluboké profily vyráběné v extruzní třídě B mají až o 50% vyšší pevnost rohů, než tříkomorové profily v třídě A. Paradoxem na trhu je, že mnoho profilů inzerovaných jako profily vyrobené ve třídě A mají po přeměření menší plochu svaření a pevnost rohů, nežli standardní profily vyrobené ve třídě B. Důvodem jsou papírově tenké vnitřní přepážky a stěny, jejichž síla není extruzní třídou A definovaná… Ve Francii se již více jak 30 let používají výhradně profily třídy B…

Rohová pevnost

Viz extruzní třída. Rohová pevnost byla v minulosti sledovaným a zkoušeným parametrem. Po nástupu moderních profilů (70mm a více, počet komor 4 a více) se ukázalo sledování tohoto parametru jako nepodstatné pro kvalitu okna. Vypadlo i ze zkoušek pro stanovení kvalitativních parametrů okna (prohlášení o shodě, CE značka…). Rohová pevnost rámů a křídel plastových oken více jak 10x překračuje rohovou pevnost oken dřevěných…!

Uzavřená výztuž

Vyztužování plastových oken má 2 zásadní důvody:

zvýšit stabilitu profilů zatížených větrem a vlastní hmotností okna - tedy okenních křídel (rámy jsou zakotveny po celém obvodu do ostění, nebo spojeny do sestav pomocí prvků zajišťujících statiku sestavy)

zamezit nadměrným deformacím rámů a křídel vlivem teplotní roztažnosti plastových profilů

Vzhledem k tomu, že uzavřenou výztuž lze vložit pouze do rámů oken - nikoli křídel, je její význam z hlediska statického naprosto podružný.

Na straně druhé uzavřené výztužné profily negativně ovlivňují tepelnou izolaci profilů. Všichni výrobci provádějí zkoušky svých profilů s otevřenými výztužemi (někteří dokonce bez výztuží!), aby dosažené výsledky prostupu tepla rámy Uf byly co nejlepší. Vložení uzavřené výztuže pak vždy znamená zhoršení prostupu tepla oproti deklarovaným hodnotám s výztuží otevřenou. Uzavřená výztuž tedy nepřináší žádnou výhodu - spíše naopak.

Regenerát

Co jsou vlastně profily vyrobené z regenerátu? Obecně profily, při jejichž výrobě byl použit materiál, který byl již jednou roztaven a vyextrudován. Nejčastěji se jedná o materiál vznikající při výrobě profilů (profily mimo rozměrové tolerance) či odřezky z výroby oken. Tento zcela prvotřídní materiál by bylo nutné jinak vyhodit a zlikvidovat (spálit či skládka), což by bylo jednak škoda a jednak zcela nehospodárné a příkře odporující požadavkům na zachování kvalitního životného prostředí. V zájmu uzavření toku materiálu (striktní požadavek EU) je tak tento materiál zpět přimícháván do materiálu, ze kterého se znovu vyrobí profily na okna. Materiálové charakteristiky jsou přísně sledovány a dozorovány nezávislými orgány a v praxi se neliší od prvomateriálu. V některých parametrech prvomateriál dokonce překonávají. Na trhu je bez jakýchkoli problémů tento materiál od roku 1996. Regenerát používají (skrytě či viditelně) všichni výrobci profilových systémů na trhu (je to jejich dobrovolnou povinností). Jejich seznam a bližší informace najdete např. na www.rewindo.de či Prospekt Rehau [pdf 693 kB]

Obvyklou praxí v ČR je vytváření dojmu u zákazníků, že profily vyráběné s podílem regenerátu jsou kvalitativně horší, nežli profily z prvomateriálu. Tuto „argumentaci“ však používají pouze nekompetentní výrobci a prodejci neznalí stavu technologie a výrobní praxe. Dnes se bez podílu regenerátu prakticky žádný systém nevyrábí. Tedy i takovéto tvrzení o špatné kvalitě profilů s podílem regenerátu může být pro Vás vodítko pro rozlišení kvality - či spíše nekvality dodavatele.

V Německu se od plastových oken již ustupuje…

Přes všechna fakta se toto tvrzení stále dokola objevuje - pochopitelně z úst výrobců oken z jiných materiálů. Faktem je, že i přes nejrůznější kolísání trhu je (v Německu i celé Evropě) podíl plastových oken na celkovém počtu vyrobených oken meziročně konstantní či mírně vzestupný, každopádně však velmi výrazně přesahující zbývající materiály - dřevo i hliník.

Copyright © 2012 profine GmbH. All rights reserved.